شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که در روزهای گذشته هیئت تخلفات وزارت آموزش و پرورش حکم بازنشستگی اجباری با کسر دو گروه شیلان یوسفی، معلم اهل سقز که پیشتر از سوی هیئت بدوی تخلفات اداره کل آموزش و پرورش کردستان صادر شده بود را عینا تایید کرده است.

شیلا یوسفی، دبیر فیزیک دبیرستان‌های سقز با ۲۳ ساله سابقه تدریس در اوایل امسال با پرونده سازی و شکایت حراست اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز از سوی هیئت بدوی تخلفات اداره کل آموزش و پرورش کردستان به بازنشستگی اجباری با کسر دو گروه محکوم شده بود.

گفته می‌شود حراست اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز به بهانه شرکت این معلم در تجمعات صنفی معلمان و فعالیت وی در فضای مجازی در حمایت از خیزش زن، زندگی، آزادی اقدام به شکایت و پرونده‌سازی علیه او کرده بود.

به دنبال تایید حکم این معلم سقز، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن چنین احکام غیرقانونی، صدور پیاپی احکامی چون اخراج، کسر گروه، بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت و … علیه معلمان را از سوی وزارت آموزش پرورش ناشی از فضای پادگانی و امنیتی می‌داند که بر این وزارت خانه مستولی شده است و معلمان را به مقابله در برابر این رویه دعوت می‌کند.