عظیمه ناصری، دریا طالبانی و اسرین محمدی، سه فعال مدنی کُرد که روز شنبه ۲۰ دی در جریان بازداشت گسترده شهروندان و فعالان کُرد در شهرهای بوکان، مهاباد و تهران توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه ارومیه بازداشت شده‌اند به بازداشتگاه این نهاد امنیتی-نظامی در پادگان المهدی ارومیه منتقل شده‌اند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲۰ دی، اسرین محمدی پس از بازداشت توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در تهران به به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شده‌ است. وی پس از بازداشت از طریق یک تماس کوتاه تلفنی از نگهداری خود در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه ارومیه خبر داده است.

همچنین دریا طالبانی و عظیمه ناصری نیز پس از بازداشت در شهرهای مهاباد و بوکان به همراه دیگر بازداشت شدگان این دو شهر به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شده‌اند.

بر اساس تحقیقات شبکه حقوق بشر کردستان، دو بازداشتگاه ۷ تیر سازمان اطلاعات سپاه و بازداشتگاه ۸۱ رمضان حفاظت اطلاعات سپاه در پادگان المهدی سپاه ارومیه در جاده تبریز قرار دارد. بازداشتگاه فوق امنیتی ۷ تیر سپاه در سال ۱۳۹۵ در فاصله چند صد متری بازداشتگاه قدیمی ۸۱ رمضان ساخته شده است.

بر اساس آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، از روز شنبه ۲۰ دی تاکنون دست‌کم ۲۶ شهروند و فعال کُرد بازداشت و تعداد دیگری به نهادهای امنیتی احضار و برای چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. از میان افراد بازداشت شده تنها سلمان ادوایی پس از چند روز بازداشت آزاد شده اما ۲۵ شهروند و فعال دیگر کماکان در بازداشت به‌سر می‌برند.