بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، از چند روز گذشته تا کنون پنج فعال زن کُرد به نام‌های فرانک رفیعی، باران ساعدی، ماهرو هدایتی، آزاده جماعتی و بهار زنگی‌بند در سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.

امروز ۲۹ شهریور، نیروهای امنیتی به منزل باران ساعدی، فعال مدنی یورش برده و بدون ارائه حکم قضایی اقدام به بازداشت وی کردند. آزاده جماعتی دیگر فعال مدنی نیز پس حضور در ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. نیروهای امنیتی روز گذشته به قصد بازداشت وی به منزل خانوادگی این فعال مدنی یورش برده ولی به دلیل عدم حضور وی در منزل موفق به بازداشت او نشده بودند.

روز گذشته نیز نیروهای امنیتی به صورت همزمان به منزل ماهرو هدایتی و بهار زنگی‌بند یورش برده و اقدام به بازداشت آنها کردند.

همچنین روز یکشنبه ۲۷ شهریور، فرانک رفیعی، فعال محیط زیست از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده است.

از سرنوشت این پنج فعال مدنی و محل نگهداری آنها اطلاعی به دست نیامده است.