امیر کهریزی، فعال سیاسی کُرد اهل کرمانشاه که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت در مسیر پناهجوی به اروپا در یونان توسط پلیس این شهر کشور بازداشت و به ترکیه تحویل داده شده در کمپ بازگردانده شدن شهر ادرنه ترکیه در خطر دیپورت به ایران قرار دارد. روز گذشته دست‌کم ۳۰ پناهجوی دیگر ایرانی پس از ضرب و شتم توسط پلیس ترکیه از این کمپ به ایران بازگردانده شده‌اند. از هویت و سرنوشت این پناهجویان اطلاعی در دست نیست.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امیر کهریزی از اعضای حزب کومه‌له کردستان ایران که به مدت ۱۰ سال در اقلیم کردستان اقامت داشته در چند ماه گذشته به قصد مهاجرت به اروپا در تاریخ ۱۷ اردیبهشت به همراه گروهی از پناهجویان ایرانی در یونان توسط پلیس این کشور بازداشت و به ترکیه تحویل داده شدند.

روز گذشته دست‌کم ۳۰ تن از این پناهجویان که به همراه امیر کهریزی پیشتر به کمپ بازگردانده شدن شهر ادرنه منتقل شده بودند بدون اطلاع قبلی و امضای نامه برگشت داوطلبانه، به ایران تحویل داده شده‌اند. گقته می‌شود بازگردانده شدن تعدادی از این پناهجویان با ضرب و شتم شدید از سوی پلیس ترکیه صورت گرفته است.