۱۷ می (۲۸ اردیبهشت) روز جهانی مبارزه با اشکال مختلف کوییر*ستیزی، از یک سو یادآور تاریخ پر از سرکوب و خشونتی است که در بسیاری از جوامع و کشورها با بیمارانگاری و جرم‌انگاری هویت جنسیتی و گرایش عاطفی/جنسی افراد کوییر بر آنها روا شده/می‌شود و از سوی دیگر یادآور مبارزه و مقاومت افراد کوییر برای انگ‌زدایی و جرم‌زدایی از هویت و گرایش خود و حق زندگی برابر است.

جمهوری اسلامی ایران از جمله حکومت‌هایی است که نه تنها در قوانین خود مجازات‌های مختلفی از جمله اعدام را برای افراد کوییر در نظر گرفته و اجرا می‌کند، بلکه نفرت‌پراکنی مداوم مسئولان و رسانه‌های حکومتی علیه افراد کوییر، به بخشی از سیاست‌های ایدئولوژیک این حکومت تبدیل شده است.

زندگی زیر سایه حاکمیت جمهوری اسلامی برای افراد کوییر زمانی سخت‌تر می‌شود که حتی در جامعه و در بسیاری موارد، از طرف خانواده نیز با اشکال مختلف سرکوب و خشونت و طردشدگی روبرو هستند. افراد کوییر کُرد نیز که نمونه‌ای از تلاقی ستم‌های مضاعف جنسی، جنسیتی، ملی، مذهبی، طبقاتی و… در ایران محسوب می‌شوند، علاوه بر تبعیض و سرکوب حکومتی، متاسفانه در جامعه کردستان هم تحت فشار و خشونت قرار دارند.

شبکه حقوق بشر کردستان طی سال‌های اخیر بارها اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های در رابطه با وضعیت افراد کوییر کُرد در ایران کرده که نشان‌دهند شدت میزان سرکوب و خشونتی است که این افراد از طرف حکومت و جامعه متحمل می‌شوند. ما بار دیگر در روز جهانی مبارزه با کوییرستیزی، با ارزش‌ نهادن بر مبارزه و مقاومت افراد کوییر در سراسر جهان و به خصوص ایران و کردستان، خود را بخشی از این تلاش برای احقاق حقوق افراد کوییر و پایان دادن به هر گونه تبعیض بر اساس هویت جنسیتی، گرایش عاطفی/جنسی و دیگر اشکال تبعیض از جمله زبان، نژاد، اتنیک، مذهب، طبقه، معلولیت و … می‌دانیم.