بنا بە اطلاع شبکە حقوق بشر کردستان، روز گذشته ۷ مهر، فاطمە محمدپناهی ١٧ سالە اهل روستای «مارغان» شهرستان سردشت استان آذربایجان‌غربی توسط دو برادر ناتنی و همسرش به قتل رسید.

فاطمه کە قربانی کودک همسری بود، یک سال پس از ازدواج اجباری با پسرعمویش قصد جدایی از همسرش را داشت اما خانوادە با این اقدام وی مخالفت کرده بودند. وی روز گذشته در روستای مارغان توسط دو برادر و همسرش با شلیک گلوله به قتل رسید .

بر اساس آمار گردآوری شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان از ابتدای سال ۱۴۰۲ دست‌کم ١٣ زن‌کشی در کردستان توسط اعضای مرد خانواده به ثبت رسیده است.