بنا بە اطلاع شبکە حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبە ١٣ مهر، یک زن ۲۱ ساله به نام شهین ابراهیم‌زادە در اطراف روستای «گولان» شهرستان سردشت استان آذربایجان ‌غربی توسط پدر و عمویش به قتل رسیده است.

بر اساس آمار گردآوری شد توسط شبکە حقوق بشر کردستان، از ابتدای سال جاری دست‌کم ۱۴ زن و دختر-کودک در شهرهای مختلف کردستان توسط مردان عضو خانوادە به قتل رسیده‌اند.