یکی از اعضای انجمن صنفی معلمان کُردستان بعد از مراجعه به دادسرای شهید مقدس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: امروز دوشنبه ۲۷ شهریورماه، مختار اسدی از اعضای انجمن صنفی معلمان کُردستان که برای پیگیری وضعیت وثیقه‌اش به دادسرای شهید مقدس زندان اوین مراجعه کرده بود، متعاقبا بازداشت و برای سپری کردن دوران محکومیت باقی مانده از حبس یک ساله‌اش به زندان اوین منتقل شد.
به گفته‌ی این منبع، هفته گذشته دادسرای شهید مقدس به صورت تلفنی وی را احضار و اخطار داده بودند در صورت عدم مراجعه وثیقه ایشان ضبط خواهد شد.

مختار اسدی از معلمین فعال صنفی کُرد دارای مدرک کار‌شناسی ارشد دانشگاه تهران در رشته جامعه شناسی است که در سالهای ۸۵، ۸۹ به دلیل فعالیتهای صنفی بازداشت و به تبعید و زندان محکوم شده بود.

وی همچنین چندین سال از سنندج به کرج تبعید شده بود و در ۷ تیرماه سال ۸۹ توسط نیروهای امنیتی در منزلش در شهر کرج بازداشت و بعد از ۶۶ روز نگهداری در سلولهای انفرادی و عمومی در ۹ شهریورماه همانسال با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.

این فعال صنفی بعدا از سوی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست صلواتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس محکوم گشته بود. این حکم بعدا در شعبه‌ی سی‌ و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر تایید گردید.