طی هفته گذشته جسد یک زن میانسال حوالی “روستای بوبکتان” از توابع شهرستان سقز که تحت عنوان دفاع از ناموس توسط برادرش به قتل رسیده بود، توسط اهالی این روستا کشف شد.

به گزارش به شبکه حقوق بشر کردستان، جسد کشف شده مربوط به زنی ۴۵ ساله بنام “کورته” ساکن روستای بوبکتان از توابع شهرستان سقز میباشد که حدود یک هفته قبل از کشف جسدش، توسط برادر خود که از اهالی روستای “گویزه” نزدیک به روستای بوبکتان میباشد به قتل رسیده است.

طبق گفته اهالي اين روستا، اين زن بعد از اين كه توسط برادرش كه ماموستاي ائيني است به شدت شكنجه مي شود درنهايت به قتل ميرسد.

کشتن زنان به دست مردان عضو و یا نزدیک خانواده از جمله قتل‌هایی است که به بهانه‌هایی چون حفظ شرف و آبرو انجام می گیرد. بر اساس آمار سازمان ملل، سالانه بیش از ۵۰۰۰ زن در سراسر دنیا قربانی این نوع شکل از خشونت می شوند. هر عملی از سوی زن که با موازین و چهارچوب های اخلاقی خانوادگی و اجتماعی همخوانی نداشته باشد میتواند دلیلی بر قتل زنان باشد. کشتن و ریختن خون زنان تنها راهی است که به گفته این مردان می تواند آبروی رفته را به خانواده بازگرداند. در کشورهایی چون ایران که از این نوع قتل‌ها حمایت قانونی هم صورت می پذیرد سالانه شاهد موارد زیادی از قتل های ناموسی هستیم که متاسفانه قاتلان هیچگاه به جزای عمل خود نمی رسند.