یک زن  ۳۵ ساله در شهر صاحب از توابع شهرستان سقز با اقدام به خودسوزی به زندگی خویش پایان داد.

آگاهی ترحیم

شبکه حقوق بشر کُردستان مطلع شده است؛ روز شنبه ۱۵مهرماه یک زن جوان متاهل و دارای دو فرزند بنام “فرمیسک احمدزاده” فرزند رشید به علت اختلافات خانوادگی در منزل خویش با اقدام به خودسوزی به زندگی خود پایان داده است.

يكي از شايع ترين راه هاي خودكشي در بين زنان خصوصا در مناطق مختلف کُردستان ايران خودسوزي است، بر طبق آمارهای گردآوری شده توسط شبکه حقوق بشر کُردستات طی دو سال اخیر بیش از ٦۰ زن در مناطق مختلف کردستان اقدام به خودکشی کرده‌اند.