هفته گذشته یک زن در شهر پاوه با اقدام به خودسوزی جان خود را از دست داد.

بنابه گزارشات رسیده به شبکه حقوق بشر کردستان; روز دوشنبه ۲۴ مهرماه, فانوس عزیزی، ۶۰ ساله و ساکن روستای بانه‌وره از توابع پاوه بدلیل شرایط نامساعد روحی اقدام به خودسوزی کرد و پس از پنج روز بستری، ۲۸ مهرماه در بیمارستان امام رضا کرمانشاه به دلیل دردصد بالای سوختگی جان خویش را از دست داد.

نامبردە متاهل و دارای سه فرزند بوده و همسر ایشان به دلیل کهولت سنتی از کار افتاده میباشد.

قابل ذکر است هفته گذشته ۲٦ مهرماه نیز دو زن در شهر سنندج با اقدام بە خودکشی به زندگی خویش پایان دادند.