شبکه حقوق بشر کردستان ۱۶ فروردین ۱۳۹۸: مقبوله سكاوند، شهروند كرد اهل ماكو از سه ماه پيش در بازداشت به سر مى‌برد.
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، این زن جوان که در یکی از احزاب اپوزيسيون کُرد عضویت داشته، چند پيش با هماهنگی خانواده و اطلاع سپاه پاسداران به ایران بازگشته است. وى بعد از دو هفته به صورت غیره منتظره از سوی اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و بعد از یک ماه بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان خوی منتقل شده است.