شبکه حقوق بشر کردستان

شبکه حقوق بشر کردستان به عنوان یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در سال ۲۰۱۴ در کشور فرانسه به ثبت قانونى رسیده است و هیچ‌گونه وابستگی حزبی و سیاسی ندارد. موضوع فعالیت این سازمان در دو بخش آموزش، ترویج اصول و ارزش هاى حقوق بشری، اطلاع‌رسانی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و حوزه فعالیت آن کردستان/ایران است.

Siret83263399400013
R.N.AW751225384
تاریخ ثبت07/07/2014
آدرس161 Rue de la Convention, 75015 Paris
ایمیلinfo@kurdistanhumanrights.org