اشکان عثمان‌نژاد آرشیو - KHRN

۲۸ اسفند ۱۴۰۱

ارومیه؛ ادامه اعتصاب غذا پنج زندانی سیاسی کُرد در سلول انفرادی

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، پنج زندانی سیاسی کُرد به نام‌های آرام عمری، رحمان پرحازو، امیر مشتاق‌ گنگچین، فخرالدین دودکانلوی میلان و اشکان عثمان‌ژاد از تاریخ ۲۳ اسفند در اعتراض به صدور حکم ناعادلانه اعدام و حبس علیه خود در زندان مرکزی ارومیه در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند. این زندانیان پس از اعلام اعتصاب غذا به دستور مسئولین زندان به سلول انفرادی...

بیشتر
۲۴ اسفند ۱۴۰۱

ارومیه؛ پنج زندانی متهم به «جاسوسی برای اسرائیل» پس از اعلام اعتصاب غذا به انفرادی منتقل شدند

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، ۵ زندانی کُرد به نام‌های آرام عمری، رحمان پرحازو، امیر مشتاق‌ گنگچین، فخرالدین دودکانلوی میلان و اشکان عثمان‌ژاد روز گذشته ۲۳ اسفند در اعتراض به صدور حکم ناعادلانه اعدام و حبس علیه خود در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زدند. به دستور مسئولین زندان این ۵ زندانی پس از اعلام اعتصاب غذا به سلول انفرادی...

بیشتر