انجمن فرهنگی-اجتماعی «نوژین» آرشیو - KHRN

۳۰ بهمن ۱۴۰۲

کامیاران؛ رشاد پرویزی، عضو انجمن نوژین بازداشت شد

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲۸ بهمن، رشاد پرویزی، عضو انجمن فرهنگی-اجتماعی «نوژین» توسط نیروهای امنیتی در شهر کامیاران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. از محل نگهداری و اتهامات مطرح شده علیه این فعال مدنی تا کنون اطلاعی در دست نیست.

بیشتر