ایرج علیزاده آرشیو - KHRN

۰۷ آبان ۱۴۰۰

ارومیه؛ مرگ یک زندانی در بیمارستان

روز گذشته یک زندانی به نام ایرج علیزاده پس از نزدیک دو هفته بستری در بیمارستان امام خمینی ارومیه جان خود را از دست داد. پیشتر پزشکان این بیمارستان قصور پزشکی در زمان بستری بودن در بیمارستان خوی را دلیل وخیم شدن وضعیت سلامتی این زندانی اعلام کرده بودند. یک از نزدیکان این زندانی با تایید این خبر به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «ایرج...

بیشتر