بازداشت، آرشیو - KHRN

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

احضار و بازداشت کارگران و معلمان کُرد در روز جهانی کارگر

در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ همزمان با روز جهانی کارگر و در آستانه روزی که در ایران به عنوان روز معلم نامگذاری شده است، تجمعات اعتراضی متعددی در شهرهای مختلف ایران توسط فعالان کارگری و معلمان برگزار شد.شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیش از این در فراخوانی تجمع سراسری معلمان در تهران و در مقابل ادارات کل آموزش و پرورش شهرهای مختلف ایران...

بیشتر