بند زنان زندان اوین آرشیو - KHRN

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

وریشه مرادی به داخل بند زنان زندان اوین بازگردانده شد/ پایان اعتصاب غذای وی و پخشان عزیزی

روز پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت، وریشه مرادی پس از ۳ روز نگهداری در بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان بازگردانده شد. وی که از روز چهارشنبه در اعتراض به انتقال خود دست به اعتصاب غذا زده بود، با بازگشت به بند به اعتصاب خود پایان داد. همچنین پخشان عزیزی، فعال زن کُرد که در اعتراض به انتقال وریشه مرادی به بند ۲۰۹...

بیشتر