بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد آرشیو - KHRN

۱۶ اسفند ۱۴۰۲

سامان یاسین به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل شد

سامان یاسین، از بازداشت‌شدگان خیزش ژن ژیان ئازادی در تهران که از یک سال و نیم پیش در بازداشت به سر می‌برد، روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند از زندان قزل‌حصار کرج به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد شهرری تهران منتقل شد. وی پیشتر نیز در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲ با دستور قاضی صلواتی از زندان رجایی‌شهر کرج به این بیمارستان منتقل و پس از چند روز بستری اجباری...

بیشتر