تجمع اعتراضی زنان آرشیو - KHRN

۱۵ شهریور ۱۴۰۱

مریوان؛ برگزاری تجمع در مقابل دادگستری در اعتراض به امنیت نداشتن زنان در جامعه

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امروز سه‌شنبه ۱۵ شهریور، جمعی از زنان مریوانی در اعتراض به امنیت نداشتن زنان در جامعه در مقابل ساختمان دادگستری این شهر تجمع کردند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهای در خصوص افزایش خشونت علیه زنان و سر دادن شعار "ما امنیت می‌خواهیم"، خواستار تامین امنیت برای زنان شدند. در چند روز گذشته یک مرد با اطلاع از...

بیشتر