توهین و بی‌احترامی آرشیو - KHRN

۲۸ فروردین ۱۳۹۶

پوشش لباس کُردی عامل توهین و تحقیر به خانواده یک زندانی سیاسی کرد

در طی دو روز گذشته خانواده ایوب اسدی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان کاشمر که برای انجام ملاقات از شهر مریوان به کاشمر مراجعه کرده بودند هر بار به بهانه‌های مختلف از سوی ماموران زندان و دادگاه کاشمر مورد توهین و بی‌احترامی قرار گرفته‌اند. به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، روز گذشته یک شنبه ۲۷ فرودین ماه خانواده ایوب اسدی بعد از ملاقات با...

بیشتر