حامد مشکات آرشیو - KHRN

۲۴ آبان ۱۳۹۹

ارومیه؛ انتقال حامد مشکات، فعال اهل سنت پس از چهار ماه بازداشت به زندان

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است، امروز حامد مشکات، شهروند ترک و فعال اهل سنت پس از حدود ۴ ماه نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شده است. حامد مشکات در تاریخ ۴ مرداد توسط ماموران امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات در منزل خانوادگی‌اش در شهر ارومیه بازداشت شد. ماموران بدون حکم قضایی و همراه با اعمال خشونت...

بیشتر