حزب دمکراتیک خلق‌ها آرشیو - KHRN

۰۲ آبان ۱۴۰۰

ارومیه؛ دو ماه از بازداشت محمد بیردال، شهروند کُرد تبعه ترکیه و عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها می‌گذرد

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است، یک شهروند کُرد تبعه ترکیه و عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP) شعبه شهر آگری کردستان ترکیه به نام محمد بیردال حدود دو ماه پیش توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ایران بازداشت شده است. او از زمان بازداشت تا کنون از حق تماس با خانواده و درخواست وکیل محروم بوده است. محمد بیردال در تاریخ ۱ شهریور هنگام...

بیشتر