دادگاه تجدید نظر آرشیو - KHRN

۳۰ بهمن ۱۳۹۵

خودداری سعید شیرزاد از رفتن به دادگاه تجدید نظر

سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج به دلیل عدم ابلاغ برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر به وکیلش از رفتن به دادگاه خودداری کرد. به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، روز چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه سعید شیرزاد، فعال مدنی محبوس در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج بعد از احضار جهت اعزام به دادگاه تجدید نظر به دلیل عدم ابلاغ برگزاری جلسه دادگاه...

بیشتر