رحمان پرهازو آرشیو - KHRN

۰۷ اسفند ۱۴۰۲

سه شهروند کُرد متهم به «جاسوسی برای اسرائیل» قبل از اجرای حکم اعدام، شکنجه شده‌اند

با گذشت دو ماه از اجرای حکم اعدام آرام عمری بریانی، رحمان پرهازو، وفا هنازه و نسیم نمازی به اتهام «همکاری و مشارکت در جاسوسی برای اسرائیل» در زندان مرکزی ارومیه، شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که آرام عمری بریانی، رحمان پرحازو و وفا هناره قبل از اجرای حکم اعدام در سلول انفرادی توسط ماموران زندان مورد شکنجه شدید قرار گرفته‌اند. یک منبع...

بیشتر