ریبین ریشی آرشیو - KHRN

۲۱ فروردین ۱۴۰۱

بانه؛ بازداشت دو برادر توسط نیروهای امنیتی

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز گذشته دو برادر اهل بانه به نام‌های رامین و ریبین ریشی در مغازه محل کارشان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت این دو شهروند کُرد از ارائه حکم قضایی خودداری کرده‌اند.

بیشتر