زندانی خوی آرشیو - KHRN

۱۴ فروردین ۱۳۹۸

پایان اعتصاب غذای ۱۶ زندانی سیاسی کُرد / آغاز اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی دیگر

شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۴ اسفند ۱۳۹۸: شانزده زندانی سیاسی کُرد در زندان هاى ايران که در همبستگی با زندانیان سیاسی کُرد اعتصابی در زندان‌های تركيه از تاريخ دوازدهم فروردين ماه به مدت ۳ روز اعلام اعتصاب غذا کرده بودند، امروز به اعتصاب خود پایان دادند. از سوى ديگر یک زندانی سیاسی کُرد به نام آیدین اوزچلیک كه در زندان تبريز نگهدارى مى شود...

بیشتر