سیامند خوارزم آرشیو - KHRN

۱۹ فروردین ۱۴۰۱

اشنویه؛ صدور حکم حبس برای شش شهروند کُرد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است، در یک هفته گذشته ۶ شهروند کُرد اهل اشنویه از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب این شهرستان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد به احکام ۶ ماه تا ۵ سال حبس محکوم شدند. ایوب موسی، سیامند خوارزم و هاوری خوارزم از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری...

بیشتر