شاپور مرادی آرشیو - KHRN

۲۱ مرداد ۱۴۰۱

سنندج؛ انتقال یک شهروند بازداشت شده از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۱۹ مرداد، شاپور مرادی، شهروند کُرد پس از پایان دوران بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. شاپور مرادی در تاریخ ۱۷ خرداد در محل کارش در خیابان غفور سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود. وی در این مدت از حق داشتن...

بیشتر