صادق ملکی آرشیو - KHRN

۲۲ آبان ۱۳۹۹

ارومیه؛ مرگ یک زندانی به علت بلیعدن موادمخدر و عدم انتقال به بیمارستان

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۷ آبان، ماموران گارد ویژه زندان با حمله به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه اقدام به بازرسی این بند کردند. در حین این بازرسی یک زندانی محکوم به قصاص به نام صادق ملکی از ترس پرونده سازی دوباره، مقداری موادمخدر از نوع «شیشه» را که در اختیار داشته، بلعیده است. یک منبع مطلع در این باره...

بیشتر