صدور حکم علیه معلمان آرشیو - KHRN

۲۲ شهریور ۱۴۰۲

حکم بازنشستگی اجباری شیلان یوسفی، معلم کُرد از سوی هیئت تخلفات وزارت آموزش و پرورش تایید شد

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که در روزهای گذشته هیئت تخلفات وزارت آموزش و پرورش حکم بازنشستگی اجباری با کسر دو گروه شیلان یوسفی، معلم اهل سقز که پیشتر از سوی هیئت بدوی تخلفات اداره کل آموزش و پرورش کردستان صادر شده بود را عینا تایید کرده است. شیلا یوسفی، دبیر فیزیک دبیرستان‌های سقز با ۲۳ ساله سابقه تدریس در اوایل...

بیشتر