عثمان مامه آرشیو - KHRN

۰۲ آذر ۱۴۰۲

بوکان؛ یک سال ناپدیدسازی قهری عثمان مامه

با گذشت یک سال از بازداشت عثمان مامه، همچنان هیچ اطلاعی از سرنوشت این شهروند کُرد در دست نیست. عثمان مامه در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ همزمان با اعتراضات مردمی در جریان خیزش ژن ژیان ئازادی، در مسیر خانه‌اش در نزدیکی اداره بهزیستی شهر بوکان توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد، اما با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده وی به نهادهای امنیتی و مراجع قضایی، تا...

بیشتر