فرشید کریمی آرشیو - KHRN

۰۹ خرداد ۱۴۰۱

سنندج؛ ادامه بازداشت یک شهروند کُرد در بازداشتگاه اداره اطلاعات

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که یک شهروند کُرد به نام فرشید کریمی که حدود ۳ هفته پیش در شهر سنندج توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر نگهداری می‌شود. این شهروند کُرد چند روز پیش در یک تماس کوتاه تلفنی از ادامه نگهداری خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج خبر داده است. از اتهامات مطرح شده...

بیشتر