فریبا حسین‌پوری آرشیو - KHRN

۲۶ تیر ۱۴۰۲

ادامه احضار و بازجویی از خانواده آزاد حسین‌پوری از جان‌باختگان خیزش، زن، زندگی، آزادی در مهاباد

در ادامه احضار و فشار بر خانواده‌های دادخواه، روز گذشته برای دومین بار در چند روز گذشته شیما حسین‌پوری و فریبا حسین‌پوری، خواهران آزاد حسین‌پوری از جان‌باختگان خیزش زن، زندگی، آزادی در مهاباد به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر احضار و به مدت چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفتند. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته ۲۵ تیر برای دومین بار در...

بیشتر