منصور محمدنژاد آرشیو - KHRN

۰۷ بهمن ۱۴۰۲

سقز؛ کشته شدن یک کولبر با تیراندازی نیروهای مرزبانی

شامگاه شنبه ۷ بهمن، نیروهای مرزبانی ایران در منطقه مرزی «بسطام» شهرستان سقز گروهی از کولبران را هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه آن یک کولبر به نام منصور محمدنژاد کشته شد. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، شامگاه ۷ بهمن، گروهی از کولبران در حوالی رودخانه مرزی «بسطام» از فاصله نزدیک و بدون اخطار قبلی از سوی نیروهای مرزبانی هدف تیراندازی قرار...

بیشتر