میرزا احمدی آرشیو - KHRN

۲۰ دی ۱۴۰۲

بانه؛ کشته شدن یک کولبر در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی

بامداد امروز ۲۰ دی، نیروهای مرزبانی در منطقه مرزی«زلی» بانه گروهی از کولبران را هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه آن یک کولبر به نام میرزا احمدی کشته شد. در ۲۴ ساعات گذشته ۲ کولبر در مناطق مرزی بانه در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی کشته شدند. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، بامداد امروز چهارشنبه ۲۰ دی، گروهی از کولبران در منطقه مرزی...

بیشتر