هیوا جهانی آرشیو - KHRN

۲۳ بهمن ۱۴۰۲

سقز؛ صدور احکام حبس، جزای نقدی و مجازات تکمیلی برای هفت شهروند و فعال کُرد

هفت شهروند و فعال کُرد اهل سقز به نامهای صفا عائيلی (دایی ژینا امینی)، هيوا جهانی، شیرکو (خالد) حجازی، هيوا تاتایی، محمدآزاد امينی، سميرا احمدی و اميد مقدس در یک پرونده مشترک از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به اتهامهای «اجتماع و تبانی برای ارتكاب جرم بر ضد امنيت داخلی / خارجی»، «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی»، «عضويت در جمعيتهای معارض كشور»...

بیشتر