پارسا قبادی آرشیو - KHRN

۱۶ شهریور ۱۴۰۲

کرمانشاه؛ پارسا قبادی، جوان معترض مصدوم شده از ناحیه چشم بازداشت شد

پارسا قبادی، جوان معترض اهل کامیاران و ساکن کرمانشاه که در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش ژن ژیان ئازادی (زن زندگی آزادی) با تیراندازی نیروهای امنیتی در کرمانشاه از ناحیه هر دو چشم مجروح شده بود، روز ۱۳ شهریور توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و تاکنون اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان روز...

بیشتر