کامل شبلویی آرشیو - KHRN

۲۷ مهر ۱۳۹۵

محرومیت از رسیدگی پزشکی یک زندانی سیاسی کُرد در زندان مرکزی ارومیه

یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: “ کامل شبلویی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه به دلیل ناراحتی قلبی نیاز فوری به رسیدگی پزشکی دارد اما مسئولین زندان ارومیه به بهانه‌ی امنیتی بودن پرونده‌ی از انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان خارج از زندان خودداری می‌کنند.” این منبع در اداه افزود، “ کامل شبلویی از هم‌پروندیهای بهروز آلخانی، زندانی سیاسی کُرد اعدام...

بیشتر