کمپن بنویس برای حق آرشیو - KHRN

۲۱ تیر ۱۳۹۵

نامه سامان نسیم به سازمان عفو بین الملل و شرکت کنندگان در کمپین بنویس برای حق

سامان نسیم زندانی سیاسی کُرد در خصوص راهنداری کمپین "بنویس برای حق" که از سوی سازمان  عفو بین الملل راهنداری شده، از زندان مرکزی ارومیه خطاب به دستاندرکاران  شرکت کنندگان این کمپین نامه‌ایی نوشته که برای انتشار در اختیار شبکه حقوق بشر کُردستان قرار گرفته است. "کمپین بنویس برای حق"در طی چند ماه گذشته در راستای همبستگی با سامان نسیم در زندان و درخواست  عدالت...

بیشتر