یک منبع آگاه به شبکه‌ی حقوق بشر کُردستان گفت روز جمعه ۲۰ آذرماه بعد از تلاشهای فراوان فعالین مدنی و شخصیتهای شناخته شده شهر مریوان خانواده شوانه محمدی ( مقتول ) نسبت به حکم قصاص هیمن کریمی اعلام رضایت کرده و بدین صورت بعد از ۷ سال زندان و انتظار حکم اعدام در طی چند روز آینده وی از زندان آزاد خواهد شد.

این منبع در خصوص ماجرای این قتل اعلام کرد در خردادماه سال ۸۸ در پی نزاع بین دو جوان در شهر مریوان هیمن کریمی ۱۸ ساله، شوانه محمدی ۲۵ ساله را با ضربات چاقو به قتل می‌رساند. بعد از بازداشت این جوان دادگاه او را به اتهام قتل عمد محکوم به قصاص کرده و در طول این ۷ سال او در انتظار اجرا حکم قصاص در زندان مریوان بسر برده که خوشبخاته با رضایت اولیای دم به خصوص مادر مقتول زندگی دوباره به این جوان بخشیده شد.