یک منبع آگاه به شبکه‌ی حقوق بشر کُردستان گفت روز شنبه ۲۸ شهریورماه نیروهای امنیتی دو زندانی سیاسی سامان نسیم و یونس آقایان را از زندان مرکزی زنجان به بازداشتگاه امنیتی شهر ارومیه منتقل کرده و صبح امروز یک شنبه ۲۹ شهریورماه سامان نسیم به زندان مرکزی ارومیه و یونس آقایان به زندان مهاباد منتقل شده‌اند.

« روز چهار شنبه ۲۹ بهمن ماه سال گذشته شش زندانی سیاسی به نامهای سامان نسیم، سیروان نژاوی، ابراهیم عیسی‌پور، یونس آقایان، علی و حبیب افشاری از بندهای خویش به بخش اعزام زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و در آنجا توسط دو اتومبیل مخصوص نقل و انتقال زندان که به صورت قفس می‌باشد، علی و حبیب افشاری در یک اتومبیل و چهار زندان دیگر نیز در یک اتومبیل به ساختمان مخفی در شهر ارومیه منتقل شده و در آنجا هر ۶ زندانی به صورت گروه دو نفره از هم جدا شده و توسط کاروان ماموران وزارت اطلاعات علی و حبیب افشاری به زندان قزوین، سامان نسیم و یونس آقایان به زندان زنجان و سیروان نژاوی و ابراهیم عیسی‌پور به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. »

بر پایه‌ی گفته‌ی این منبع « در حالی که روز یک اسفندماه اداره‌ی اطلاعات مهاباد در تماس با خانواده‌ی علی و حبیب افشاری از اجرای حکم اعدام آنها خبر داده بود اما در این زمان این زندانیان در بند زندانیان جرایم مواد مخدری زنده بوده و از هر گونه حق تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند. روز ۱۸ اسفندماه وضعیت زندان به حالت غیرعادی درآمده بود و صبح زود برخلاف روال معمول زندان، هواخوری تا ساعت ۱۰ صبح بسته بود ،همان روز ساعت ۴:۳۰ بامداد این دو برادر به همراه ۳ زندانی متهم به جرایم مواد مخدری به بخش اجرای حکم اعدام زندان منتقل شدند. همچنین خلاف روال معلوم گذشته اجرای حکم اعدام در این زندان، تعدادی زیادی از مسولین قضایی و امنیتی در بخش اجرای حکم حضور داشته و در شرایط کاملا امنیتی حکم اعدام هر ۵ زندانی اجرا شد. »

« بعد از انتقال سیروان نژاوی و ابراهیم عیسی‌پور به زندان مرکزی تبریز، به دستور وزارت اطلاعات به صورت دست بند و پابند به بند ویژه‌ی زندان منتقل شدند و از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم بودند. این زندانیان در اعتراض به این رفتارها به مدت ۱۱ روز اقدام به اعتصاب غذا نمودند. بعد از ۷۰ روز نگهداری در یکی از سلولهای بند ویژه با شرایط سخت بدون حق حتی استحمام که سبب کاهش وزن این زندانیان شده بود روز چهارشنبه ۹ اردیبشت ماه سیروان نژاوی به بند ۹ و ابراهیم عیسی‌پور به بند متادون منتقل شدند. هر دو بند از کثیف‌ترین بندهای این زندان بوده و این زندانیان از ارتباط با دیگر زندانیان و اطلاع رسانی در خصوص وضعیتشون تحت فشار بودنند.»

« اواخر خردادماه ابراهیم عیسی‌پور از زندان مرکزی تبریز به زندان مرکزی ارومیه بازگرداننده شد ولی سیروان نژاوی همچنان در بند ۹ زندان مرکزی تبریز نگهداری میشد. در این مدت این زندانی نسبت به ارتباط با دیگر زندانیان و اطلاع رسانی در خصوص وضعیت خویش تحت فشار بود تا اینکه روز شنبه ۱۷ مردادماه ماموران زندان او را بند به قرنطینه‌ی زندان تبریز منتقل کرده و شامگاه روز یک شنبه ۱۸ مردادماه حکم اعدام وی بدون اطلاع خانواده و وکیل و حق انجام آخرین ملاقات در محوطه‌ی این زندان اجرا شد. »

« سامان نسیم و یونس آقایان نیز بعد از انتقال به قرطینه‌ی زندان مرکزی زنجان بعد از چند روز به سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات در زنجان منتقل شده و به مدت بیش از سه ماه به صورت انفرادی بدون حق تماس و ملاقات با خانواده نگهداری شدند و بعد دوباره به زندان مرکزی زنجان منتقل شدند. »