یک منبع آگاه به شبکه‌ی حقوق بشر کًردستان گفت روز دوشنبه ۳۰ آذرماه زندانی سیاسی کُرد حسین حسین‌زاده جهت واخواهی حکم ۶ ماه حبس از زندان مهاباد به دادگاه شهرستان سردشت منتقل شده در حین انتقال توسط نیروهای یگان اعزام دو دست‌بند و یک پابند به وی بسته شده و ضمن آزار و اذیت این زندانی او را تهدید به قتل کردند، شدت بستن دو دست‌بند به حدی بوده که دست وی به شدت زخمی شده و آثار آن مشهود است.

این منبع در ادامه افزود که یکی از مسولین اداره اطلاعات شهرستان سردشت به نام انوری و یکی از مسولین حفاظت اطلاعات سپاه به نام جعفری پیشتر به اتهام تمرد نسبت به مامورین دولتی در حین بازداشت علیه وی در دادگاه شکایت کرده بودند و دادگاه نیز بدون حضور متهم در دادگاه به صورت غیابی اقدام به صدور حکم ۶ ماه حبس کرده بودند. بعد از اعتراض این زندانی سیاسی، وی جهت واخواهی حکم صادره به دادگاه سردشت منتقل شد.

این منبع در خصوص سابقه‌ی حسین حسین‌زاده به شبکه‌ی حقوق بشر کُردستان گفت حسین حسین‌زاده شهروند سردشتی در تاریخ ۲۶ اردیبشهت ماه سال ۹۱ از سوی نیروهای امنیتی در شهر سردشت بازداشت شد و حدود یک ماه را در سلولهای انفرادی اداره‌ی اطلاعات سردشت و ارومیه سپری کرده و بعدا به زندان سردشت منتقل شد و بعدا با تودیع وثیقه صد میلیونی از زندان آزاد شد. وی مجددا در مهرماه سال ۹۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان سردشت منتقل شد. این زندانی سیاسی از سوی دادگاه انقلاب سردشت به اتهام عضویت در پ ک ک، تبلیغ علیه نظام ،نگهداری اسلحه و تمرد نسبت به مامور دولتی جمعا به ۱۴ سال و ن۶ ماه حبس محکوم شد و بعدا از تایید شدن حکم وی به زندان مهاباد منتقل شد. این زندانی سیاسی به دلیل عفونت زخمهای به جای ماننده از چندین زخم قبل از بازداشت که موجب فلج شدن یک انگشت دست راست وی شده و همچنین ناراحتی کلیوی در وضعیت بدی بسر می‌برد و نیاز فوری به مداوای پزشکی دارد.