طی یک هفته گذشته چهار شهروند اهل روستای منطقه هوارامان از توابع شهرستان سروآباد که پیشتر توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که طی چند روز گذشته، چهار شهروند بازداشتی به نام‌های حمید احمدی، زانیار مرادی، انصار ادوایی و فردین ادوایی بعد از اتمام دروه بازجویی با تودیع وثیقه به صورت موقت از بازداشتگاه اطلاعات سپاه مریوان آزاد شدند.
گفتنی است روز پنجشنبه ۲۲ آذرماه، حمید احمدی و زانیار مرادی اهل روستاهای دگاگا و سلین در شهر مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. همچنین سه روز بعد در تاريخ یکشنبه ۲۵ آذرماه نیز فردین و انصار ادوایی دو شهروند ساکن روستای سلین منطقه هورامان از توابع سرو آباد بعد از احضار به سپاه سرو آباد بازداشت شدند.