روژین ابراهیمی و دلنیا صبوری، دو فعال کارگری کامیارانی که از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۳ روز حبس تعزیری محکوم شده بودند، جهت تحمل حبس به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز شنبه ۸ دی‌ماه این دو شهروند کامیارانی بعد از معرفی خود به دايره اجرای احکام دادگستری سنندج، جهت اجرای حکم به کانون اصلاح و تریبت سنندج منتقل شدند.
یک منبع آگاه به پرونده این دو به شبکه حقوق بشر گفت كه انتقال روژین ابراهیمی و دلنیا صبوری جهت تحمل ۳ روز حبس به زندان صرفا جهت تشکیل پرونده زندان و درج سابقه کیفری در پرونده آنها بوده است.
پیشتر در اواخر آذرماه امسال، ٤ فعال کارگری هم پرونده آنها نیز بعد از احضار به دايره اجرای احکام جهت سپري كردن دوران محكوميت خود به زندان کامیاران منتقل شده بودند.
گفتنی است گفتنی است در ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، اداره‌ اطلاعات شهر کامیاران بعد از مراجعه به منزل شاهو صادقی، آرام محمدی، مهرداد صبوری و امید احمدی اقدام به بازداشت این فعالین کارگری کرده و بعد از چند ساعت نگهداری آنها در اداره‌ اطلاعات اين شهر، نامبردگان را شبانه به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند. دو روز بعد، ستاد خبری اداره‌ اطلاعات کامیاران همچنين به صورت تلفنی روژین ابراهیمی و دلنیا صبوری را احضار و آنها را به مدت چند ساعت در ارتباط با برگزاری روز جهانی کارگر مورد بازجویی قرار داد. اين دو بعد از بازجويي به طور موقت آزاد شدند اما ۴ فعال کارگری ديگر بعد از يك هفته بازداشت در زندان کامیاران با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.

روز ۱۲ مهرماه همان سال، جلسه‌ دادگاهی این ۶ فعال کارگری در شعبه‌ یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی بدون حضور وکیل برگزار شد و آنان ضمن دفاع از برگزاری روز جهانی کارگر بر آزادی فعالیت انواع تشکلات کارگری تاکید نمودند. روز ۲۴ مهر ماه این فعالین کارگری مجددا جهت ابلاغ حکم به دادگاه انقلاب سنندج احضار و احکام صادره به اتهام تبلیغ علیه نظام رسما به آنان اعلام شد. بر اساس حکم صادره مهرداد صبوری، دلنيا صبوري، روژين ابراهيمي و اميد احمدي هر كدام به یک سال حبس و آرام محمدی و شاهو صادقي هر كدام به ۳ ماه و يك روز حبس محکوم شدند.
در اوایل آذرماه امسال جلسه دادگاهی این ۶ فعال کارگری در شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر سنندج به ریاست قاضی مصطفی طیاری برگزار شد. در اين جلسه، حکم ۴ تن از این افراد به نام هاي مهرداد صبوری و اميد احمدي هر كدام با یک سال حبس تعزیری و همچنين حكم آرام محمدی و شاهو صادقي هر كدام با ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری عینا تایید و حکم روژین ابراهیمی و دلنیا صبوری از یک سال حبس به ۳ روز کاهش پیدا کرد.