بامداد امروز دوشنبه ۱۰ دی‌ماه، یک زنداني متهم به قتل عمد که روز گذشته به همراه دو زندانی دیگر جهت اجراي حكم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود، اعدام شد.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که بامداد امروز زمان رضایی، شهروند ۶۰ ساله اهل میاندوآب که پیشتر به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود بامداد امروز با حضور اولیای دم در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.
گفتنی است دو زندانی دیگر به نام‌های پژمان پیری و چنگیز ایرانی نیز به همراه این زندانی به سلول انفرادی منتقل شده بودند اما بعد از کسب رضایت از خانواده مقتولين، اعدام اين دو متوقف و به داخل بند بازگردانده شدند.