روز گذشته ۳ فعال محیط زیست عضو حزب وحدت ملی شاخه کردستان در شهر کامیاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم معلوم منتقل شده‌اند.
یک منبع مطلع در کامیاران به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: روز گذشته ساعت ۱۴، نیروهای امنیتی به صورت همزمان به منزل هادی کمانگر و مغازه رضا اسدی و فاضل قیطاسی از اعضای کمیته محیط زیست حزب وحدت ملی شاخه کردستان یورش برده و بعد از تفتيش منزل و محل کسب، آنان را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند.
به گفته این منبع، نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت هادی کمانگر، بعد از به هم ریختن کلیه وسایل منزل و ضبط وسایل شخصی و با پوشاندن سر اين فعال محیط زیستي با گوني، وی را بازداشت کرده‌اند.
حزب وحدت ملی شاخه کردستان در فرودین ماه سال ۹۵ با حضور جمعی از فعالین سیاسی و مدنی کُرد در مجتمع فرهنگی فجر سنندج اعلام موجودیت کرد و بعدا دفاتر این حزب در شهرهایي همچون کامیاران و مریوان افتتاح شد.
کمیته محیط زیست شاخه کردستان حزب وحدت ملی طی چند سال گذشته کلاس هاي آموزشی در ارتباط با مسايل محیط زیستي در شهرهای مختلف کردستان برگزار کرده و هر سال در کمپین کاشت بذر بلوط شرکت فعال داشته است.