بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، پارسا رستمی، کودک ۱۷ ساله اهل پاوه که هفته گذشته با دریافت امان‌نامه از اقلیم کردستان به ایران بازگشته بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چندین روز بازجویی به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شده است.

اتهام این کودک «عضویت در یکی احزاب اپوزیسیون کُرد» اعلام شده و دادگاه پاوه برای آزادی موقت وی قرار ۱۸۰ میلیون تومانی صادر کرده است.

بازداشت و محاکمه شهروندانی که با هماهنگی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و دریافت امان‌نامه از اقلیم کردستان به ایران بازگشته‌اند در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان در یک سال گذشته بیش از ۳۰ شهروند پس از دریافت امان‌نامه و بازگشت به ایران بازداشت و محاکمه شده‌اند.