شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز پنج‌شنبه ۲۶ اسفند ماه محمد هوشنگی، فعال کُرد پس از ۱۴ ماه بازداشت با قرار وثیقه سنگین ۷ میلیارد تومانی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. وی در تاریخ ۴ اسفند ماه در اعتراض به ادامه بازداشت خود و مخالفت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با آزادی موقتش علی‌رغم سپردن وثیقه، به مدت ۱۳ روز دست به اعتصاب غذا زده بود.

در اواسط بهمن ماه پس از گذشت ۱۴ ماه بازداشت موقت از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به خانواده محمد هوشنگی که در یکی از روستاهای شهرستان جوانرود استان کرمانشاه ساکن هستند اعلام شده بود که قرار بازداشت موقت وی به قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی تبدیل شده است. با مراجعات مکرر این خانواده از جوانرود به مهاباد و انجام مراحل اداری تامین وثیقه، روز ۲۷ بهمن ماه در حالی که آنها منتظر آزادی فرزندشان بودند، دادگاه انقلاب اسلامی از عدم آزادی وی به دلیل مخالفت سازمان اطلاعات سپاه و ادامه تحقیقات خبر داده بود.

محمد هوشنگی در جریان موج بازداشت گسترده فعالان و شهروندان کُرد در تاریخ ۲۱ دی‌ ۱۳۹۹ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شهر تهران بازداشت و به بازداشتگاه ۷ تیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه منتقل شد. وی پس از ۶ ماه نگهداری در این بازداشتگاه با قرار بازداشت موقت به زندان مرکزی ارومیه انتقال یافت.