در روزهای گذشته دو فعال مدنی اهل سنندج به نام‌های عطاالله رضاربابی و سیروان عبداللهی با قرار وثیقه به صورت موقت از زندان مرکزی این شهر آزاد شدند. همچنین یک شهروند سنندجی به نام علی الله‌ویسی توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است، روز شنبه ۱۸ اردیبهشت، دو فعال مدنی کرد به نام‌های عطاالله رضاربابی و سیروان عبداللهی که روز شنبه ۴ اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بودند با قرار وثیقه به صورت موقت از زندان مرکزی این شهر آزاد شده‌اند. از اتهامات مطرح شده علیه این دو فعال مدنی تاکنون اطلاعی به‌دست نیامده است.

همزمان شامگاه شنبه ۱۸ اردیبهشت یک شهروند اهل سنندج به نام علی الله‌ویسی در یکی از خیابان‌های شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.این شهروند کرد در چند سال گذشته دو بار به اتهام همکاری با یکی احزاب اپوزیسیون کرد بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شده بود.